Za svaki problem postoji rešenje

Za svaki izazov postoji personalizovan pristup i uspjeh kao mjera kvaliteta

Mi smo AI Solution – nova start-up priča koja je za kratko vrijeme uspjela da napravi neke dobre stvari. Smatramo da je digitalni marketing sadašnjost, a budućnost samo još bolja verzija. Upravo zbog toga smo na ovim prostorima, pioniri u smart turizmu.
montenegrovillas.com
montenegrocar.me
aviokarte.me
Sajtovi: montenegrocar.me, aviokarte.me, montenegrovillas.me, samo su neka od naših kreativnih ai solution-a, koji Crnu Goru kao turističku destinaciju dodatno snaže u svjetskom rangu i povezuju je sa online putovanjima.

Naš tim

Sastavljen od mladih profesionalaca sa zavidnim iskustvom u kreativnosti, konstantno se povećava. Zajednički djelujemo na našoj smart plovidbi, u kojoj talasi uvijek iznenađuju, ali ih dočekujemo spremni. Svi smo jednako odgovorni za uspjeh, a svačiji glas doprinosi kreiranju najboljeg rešenja. Brainstorming je kod nas svakodnevica, jer dvije glave misle bolje od jedne, a gdje su dvije, tu su i tri i više.

Sigurni smo da želiš mnogo stvari. Bilo da se nalaziš na početku profesionalnog putovanja, ili si prešao rastojanje vrijedno poštovanja. Možda si završio krug koji si želio i sada je vrijeme da praviš novu mapu izazova?

Ako govor tijela prirodno klizi ka klimanju glavom ( ali ne na bugarski način), onda Prepare for battle, moj dragi vojniče! Ono šta te čeka u Ai Solution, smart verziji Valinora, dragocjeno je putovanje sa čijeg reda vožnje nećeš odustati.

Otvorene pozicije

Prijavi se

Molimo vas da osim CV-ja dostavite i motivaciono pismo, portfolio i reference, budući da su navedene stvari sastavni dio našeg procesa selekcije

Prijave slati najkasnije do 31.10.2021. na adresu

office@aisolution.me

Copyright © 2021 Ai Solution. Sva prava zadržana.