Direktor Marketinga

O nama

Ai Solution je lokalni start-up, a ujedno i lider u razvoju smart turizma u Crnoj Gori koji radi na razvoju smart destinacija koristeći najnovije ICT tehnologije, kako bi se iste kroz inovativne pristupe turizmu na najmoderniji način predstavile gostu 21.vijeka.

Veoma smo ponosni na naše nove platforme:

montenegrovillas.com
montenegrocar.me
aviokarte.me

Direktor marketinga

Opis posla

 • Planiranje, organizacija i realizacija akivnosti u skladu sa zadacima i obimom posla; 
 • Rukovođenje sektorom marketinga, organizacija i upravljanje poslovnim procesima unutar sektora; 
 • Određivanje i postavljanje optimalne organizaciju posla unutar sektora; 
 • Organizacija i vršenje kontrole rada ostalih sektora u domenu aktivnosti iz svoje nadležnosti; 
 • Kreiranje plana i strategije oglašavanja i promocije klijenata na različitim kanalima komunikacije; 
 • Definisanje godišnjeg marketing budžeta i alokacija istog; 
 • Učestvovanje u radu kolegijuma; 
 • Učestvovanje u strateškom planiranju poslovanja društva; 
 • Učestvovanje u izradi plana rada po sektorima; 
 • Kontinuirani rad na praćenju i kontroli ostvarenog plana rada sektora; 
 • Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu sektora, kvartalnih planova i godišnje strategije organizacije posla u agenciji; 
 • Redovno izvještavanje o postignutim rezulatima i sprovedenim aktivnostima; 
 • Koordinacija rada ostalih članova sektora u svojoj nadležnosti i delegiranje radnih zadataka; 
 • Ugovaranje poslovne saradnje sa medijskim partnerima; 
 • Analiza i praćenje rada konkurencije na tržištu; 
 • Kontrola rada članova sektora u svojoj nadležnosti i predlaganje mjera koje treba preduzeti; 
 • Kontrola dnevnih, mjesečnih i ostalih periodičnih izvještavanja članova tima; 
 • Organizacija sastanaka sektora i odgovaranje izvršnom direktoru za uspješnost rada sektora; 
 • Rad na stalnoj motivaciji, razvoju i praćenju rada zaposlenih; 
 • Rad na identifikaciji i predlogu obuka na nivou sektora; 
 • Rad na koordinaciji sa ostalim sektorima u društvu; 
 • Dnevno izvještavanje nadređenih o svom radu; 
 • Obavljanje poslova u skladu sa zakonskim i drugim standardima zaštite zdravlja i životne sredine; 
 • Obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 • Odgovornost za ispunjenje ciljeva i aktivnosti u skladu sa planom; 

Neophodna znanja i vještine

Mi nudimo

Stalno zaposlenje
Konkurentnu mjesečnu platu i uslove rada
Bonus paket na godišnjem nivou
Mogućnost putovanja i posjete međunarodnim stručnim konferencijama i turističkim sajmovima
Mogućnost za lični napredak i profesionalnu podršku
Korporativne prednosti poput team building-a
Povoljnosti vezane za korišćenje usluga u sklopu kompanije i popuste u partnerskim firmama
Dinamično radno okruženje sa mladim timom spremnim za lični i profesionalni napredak
Prijateljsko, entuzijastično i kooperativno radno okruženje
Mogućnosti za razvoj karijere i pružanje podrške u ostvarivanju profesionalnih ciljeva

Prijavi se

Molimo vas da osim CV-ja dostavite i motivaciono pismo, portfolio i reference, budući da su navedene stvari sastavni dio našeg procesa selekcije

Prijave slati najkasnije do 01.04.2022. na adresu

office@aisolution.me

Copyright © 2021 AiSolution. Sva prava zadržana.